اطلاعات تماس قالیشویی بانو

تلفن ویژه: 02634118

قالیشویی شعبه کرج : ۳۲۷۲۸۱۷۲-۳۲۷۵۶۴۶۲
قالیشویی گوهردشت : ۳۴۲۰۸۲۵۲-۳۴۲۰۷۰۴۹
قالیشویی مهرشهر    : ۳۳۵۲۹۰۳۹-۳۳۵۲۹۰۲۹
مدیریت ۰۹۱۲۳۶۶۸۰۵۸
سامانه پیام کوتاه انتقادات و پیشنهادات: 100033529029 

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ارتباط زیر برای ما ارسال نمائید

ما قطعا به شما پاسخ خواهیم داد